לאותנטים מגוון פתרונות הצללה:

רשתות צל

הצללה לבנה בד דריל

פרגולות צל