פרויקט שיכון ובינוי
חלומות אור-ים.🤩

בינוי מיוחד של מבנה למבקרים ולקידום מכירות.

המבנה מחולק ל-3 חדרים.
חדר כניסה אירוח והתרשמות , חדר דגם של הבנייה , וחדר הקרנה מוחשך .
מוזמנים לבקר גם בתמונות וגם במבנה עצמו😎✌️